Rapportera fångst

Med en bra fångstrapportering är det möjligt att göra en bättre bedömning av fiskbestånden inom 8-fjordarområdet. Dina resultat används till forskning inom Sveriges Lantbruksuniversitet och Göteborgs universitet. Din exakta fiskeposition kommer inte avslöjas. Tack för att du rapporterar, vi önskar en fin dag vid kusten! (Kom ihåg – ingen fångst är också ett viktigt resultat för oss)

Här finner du en zonkarta

 

Vänligen fyll i alla obligatoriska fält.

Vänligen fyll i alla obligatoriska fält.

Rapportera fisketur utan fångst
Jag känner till fiskereglerna som gäller i detta område

Per fisk

Lägg till fisk Lägg till fisk





Datum: Ange datum för fångst i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD (bör fyllas i automatiskt)
Fiskezon: Välj den zon du fiskat i utifrån kartan (se länk ovan eller här)
Redskap: Ange vilket redskap som använts vid fångst
Art: Ange den art du vill rapportera
Längd: Ange ungefärlig längd i centimeter (OBS: ange endast siffror i detta fält, t.ex.: 33)
Antal återsläppta: Ange antal återsläppta fiskar (OBS: ange endast siffror i detta fält, t.ex.: 33)
Kommentar: Eventuell kommentar, t.ex unik art, utlekt fisk, skadad fisk osv (max 140 tecken)
add_catch Lägg till en rad om du vill rapportera mer än en fisk
del_catch Ta bort fisk om du vill ta bort en rad/fisk
Jag känner till fiskereglerna som gäller i detta område






Fiskezon: Välj den zon du fiskat i utifrån kartan (se länk ovan eller här)
Antal tinor: Ange antal tinor som använts
Datum utsättning: Ange datum för utsättning av tinor
Datum upptag: Ange datum för upptag av tinor
Antal hummer: Ange antal hummer som totalt fångats in
Storlek: Ange genomsnittligt carapaxmått (mm)
Tinor med svältkammare: Ange antal tinor med svältkammare
Tinor utan svältkammare: Ange antal tinor utan svältkammare

 

8-kommuner logos